ฟุตบอลโลกสีเขียว

ทุกๆคนน่าจะรู้ถึงปัญหาเรื่องสภาวะสิ่งวดล้อมของโลกใบนี้อยู่แล้ว่ามีผลที่รุนแรงต่อมนุษยชาติมากแค่ไหน เชื่อไหมว่าเมื่อไหร่ที่มีการจัดแข่งขันมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่อาทิเช่น ฟุตบอลโลก โอลิมปิกเกม มักจะมีเรื่องของการกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมอยู่บ้างเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ทั้งสภาวะมลพิษทางเสียง น้ำ อากาศ ส่งผลต่อประชากรเจ้าของประเทศผู้จัดงานมากทุ่ด โดยเฉพาะเงินลงทุนที่ต้องนำมาทุ่มเทเพื่อจัดการแข่งขันให้เป็นผลลุลวงไปด้วยดี ประเทศกาตาร์ เจ้าภาพจัดเกมส์แข่งขันฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดรอบนี้จึงมีแนวคิดหลักออกมาเป็นทางการเลยว่า “ฟุตบอลโลกสีเขียว” ต้องส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุดอีกทั้งจะต้องทำทุกๆอย่างให้เป็นประโยชน์สูงสุดไม่ฟุ่มเฟือย ประเทศบราซิล หรืออดีตเจ้าภาพที่เคยจัดการกีฬาใหญ่ๆต้องเร่งก่อสร้างสนามกีฬามาเพื่อให้ทันใช้งาน หลังจบการแข่งขันเสร็จสิ้นลง ด้วยสภาพของสนามที่มีขนาดใหญ่เกินไปต้องใช้งบดูแลเป็นจำนวนมากมายมหาศาล ทางรัฐบาลไม่มีงบประมาณมากเพียงพอที่จะดูและได้อย่างทั่วถึงก็ต้องปล่อยให้ทิ้งร้างไปโดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มกับเงินลงทุนที่เสียไป เหตุการณ์เช่นนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นกับประเทศกาตาร์จะเป็นแม่แบบในการจัดกีฬาที่ยิ่งใหญ่แต่ใส่ใจในสภาวะแวดล้อมสิ่งต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนในอนาคต ถึงจะมีเงินทุนมหาศาลแต่ทางเจ้าภาพก็เอามาใช้ได้อย่างถูกต้องสมควรเป็นที่สุดจริงๆ

แผนการรับมือของเจ้าภาพฟุตบอลโลก ประเทศกาตาร์ เพื่อสร้างเอกลักลักษณ์ ฟุตบอลโลกสีเขียว

แผนรับมือของประเทศกาตาร์

ถึงแม้ว่าเจ้าภาพจะสร้างสนามขึ้นมาใหม่หลายๆสนามก็จริง แต่มีสนามกีฬาบางแห่งที่ทางเจ้าภาพจะรื้อถอนแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องื่อนๆต่อไปในอนาคต ยกตัวอย่างสนาม 974 หรือสนาม ราส อาบู อาบู๊ดด์ สเตเดี่ยม ที่นี่สร้างด้วยตู้คอนเทรนเนอร์เก่า ขยะอิลเกทรอนิกส์รีไซเคิล หลังจากที่จบงานแข่งขันเสร็จเรียบร้อยตัวสนามจะถูกรื้อลงทั้งหมด บรรดาตู้ ที่นั่ง อาคารประกอบอื่นๆจะเอาไปบริจาคให้ประเทศที่ยังขาดแคลน ตัวพื้นที่ก้จะพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ สปอร์ตคอมเพล็กซ์เพื่อชาวกาตาร์ต่อไปในอนาคต เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากยิ่งขึ้น

เจ้ภาพกาตาร์ใช้ความฉลาดของตัวเองสร้างโรงแรมลอยน้ำเหมือนเป็นแพขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่พักรับรองทั้งนักท่องเที่ยว แขก ผู้เดินทางมาช่วงฟุตบอลโลกกำลังแข่งขัน มีจำนวนทั้งสิ้น 111 ห้อง 16 แพขนาดใหญ่ หลังจบเกมส์โรงแรมเหล่านี้จะถูกลากขึ้นมาใกล้ฝั่งเปลี่ยนเป็นสถานจัดแสดงสินค้า ร้านค้า และหมู่บ้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในโครงการเดียวกับการพัฒนาเกาะถมทะเลสร้างใหม่ของที่นี่

กาตาร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก แต่ในระบบคมนาคมที่นำมาใช้ในการขนส่งระหว่างแต่ละสถานที่ช่วงเวลาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกจะใช้เป็นระบบพลังงานไฟฟ้าที่ไม่มีการปล่อยก๊าซของเสียที่เป็นมลภาวะออกมาแม้แต่นิดเดียว ทุกอย่างจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี่ โซล่าร์เซลล์ที่เหมาะสมกับสภาพประเทศที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายที่มีพลังงานเหล่านี้อยู่อย่างเหลือเฝือ

บรรดาศูนย์ข่าวสื่อมวลชน ศูนย์อินเตอร์เน็ต สิ่งอำนวยความสะดวก บ้านพักนักกีฬา เมื่อหมดเกมส์จบการแข่งขันฟุตบอลโลก กาตาร์ 2022 จะถูกนำปรับไปใช้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเน้นด้านกีฬาเวชศาสตร์ฟุตบอลมากที่สุด เพื่อให้เป็นศูนย์เทคนิคที่ทันสมัยที่สุดในโลกทางด้านกีฬา อาคารประกอบก็จะเอาไว้ให้เหล่าเอกชนเช่าใช้ประโยชน์ รวมถึงพัฒนาเป็นโรงแรมในสนามกีฬาแข่งขันควบด้วยไปพร้อมกัน

ครั้งนี้เป็นบทเรียนให้กับประเทศต่อไปปที่จะรับหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬาใหญ่ๆได้เป็นอย่างดีกับตัวอย่างที่ทางกาตาร์ได้เอาเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นต่อไปในอนาคตด้นำไปใช้ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามสิ่งนั้นจะต้องนำไปใช้และต่อยอดเพื่อสิ่งอื่นที่เป็นประโยชน์ให้ได้คุ้มค่ากับตัวมันเองมากที่สุดถึงจะเรียกว่าเป็นประโยชน์ เพราะต่อให้เรามีสนามใหญ่แต่ไม่ได้ใช้ก็ไม่มีคุณค่าอะไรในตัวมันเอง

สนมกีฬาร้างถูกทิ้งไม่ใช้งาน