การแข่งขันฟุตบอลโลก พัฒนาจากยุคบุกเบิกจนมาถึงยุคใหม่และต่อไปในอนาคต

พัฒนาการของการแข่งขันฟุตบอลโลก

พัฒนาการแข่งขันฟุตบอลโลก จากยุคบุกเบิกที่มีทีมชาติเข้าร่วมครั้งแรกแค่ 13 ทีมจนมาถึงยุคใหม่ปัจจุบัน 32 ทีมและเส้นทางแข่งขันต่อไปในอนาคต