บริษัทอังกฤษมีส่วนร่วมสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ ฟุตบอลโลกกาตาร์ 2022

บริษัทอังกฤษมีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างที่มีชื่อเสียงหลายโครงการทั่วภูมิภาคกัลฟ์ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสนามสำหรับฟุตบอลโลกกาตาร์ 2022