ฟุตบอลโลกสีเขียว การแข่งขันกีฬาที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและต่อยอดเพื่อประโยชน์สูงสุด

ฟุตบอลโลกสีเขียว

เจ้าภาพฟุตบอลโลกมีแนวคิดหลัก“ฟุตบอลโลกสีเขียว” ต้องส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุดอีกทั้งจะต้องทำทุกๆอย่างให้เป็นประโยชน์ไม่ฟุ่มเฟือย