สัญลักษณ์โลโก้ฟุตบอลโลก กาตาร์ 2022 แสดงความเป็นชาติอาหรับของเจ้าภาพอย่างชัดเจน

กาตาร์ เจ้าภาพฟุตบอลโลก

FIFA World Cup Qatar 2022 สัญลักษณ์โลโก้ฟุตบอลโลก ที่เป็นทางการของการแข่งขันครั้งนี้ถูกออกแบบมาภายใต้ความคิดร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้เกมกีฬาฟุตบอลพร้อมกับแทรกเอกลักษณ์ที่สื่อถึงชาวอาหรับเจ้าของประเทศเป็นลวดลายบนโลโก้และตัวอักษณที่ดัดแปลงจากภาษาอารบิคที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนลงตัวเป็นที่สุด เปิดตัวอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2019 เริ่มจาก 4 เมืองใหญ่ทั่วโลกเป็นสถานที่เปิดตัวของโลโก้ฟุตบอลโลก กาตาร์ 2022 อย่างเป็นทางการ