อนาคตฟุตบอลโลก ถกประเด็น ทิศทางการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นต่อไป

อนาคต ฟุตบอลโลก

อนาคตฟุตบอลโลก ควรจะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกทุก 2 ปี ไม่ใช่ 4 ปีเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไป มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วย แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวเหล่านี้