เจ้าภาพฟุตบอลโลก 2034 ที่ไทยและชาติอาเซียนเป็นฝันลมๆ แล้งๆ ที่เกิดได้ยาก

ไทยจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2034

โอกาสที่ชาติอาเซียนจะสามารถจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกได้นั้นบอกเลยว่าเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นได้ พอๆกับการวาดวิมานบนอากาศ