จานนี่ยืนยันว่าการ แข่งขันฟุตบอลโลก ที่ขัดแย้งกันทุก 2 ปี เป็นไปได้อย่างแน่นอน

แถลงข่าวจัดขึ้นหลังจากการประชุมสุดยอดระดับโลกของฟีฟ่า ได้เน้นถึงผลกระทบเชิงบวกที่แผนการแข่งขันฟุตบอลโลกสองปีจะมี มีความเป็นไปได้