LUP Ltd ก้าวขึ้นเป็นผู้สนับสนุนหลักในศึก FIFA World Cup Qatar 2022

LUP Ltd ก้าวขึ้นเป็นผู้สนับสนุนหลักในศึก FIFA World Cup Qatar 2022 แล้ว สำหรับ LUP Ltd คือผู้ให้บริการระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และโซลูชันการเกษตรแบบยั่งยืน อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 5 บริษัทโซลูชันด้านการเกษตรชั้นนำของโลก ภารกิจของบริษัทในครั้งนี้คือ “การสร้างนิยามใหม่ของความยั่งยืน” ดังนั้น กิจกรรมภายใต้การแข่งขันนี้ LUP Ltd ก้าวขึ้นเป็นผู้สนับสนุนหลักในศึก FIFA World Cup Qatar 2022 บริษัทจะทุ่มการลงทุนด้านแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยั่งยืน พร้อมพัฒนาโครงการลดคาร์บอนในอเมริกาใต้  FIFA มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศให้ LUP Ltd ผู้นำระดับโลกด้านการเกษตรแบบยั่งยืน ให้เป็นผู้สนับสนุนระดับภูมิภาคในตลาดเมริกาใต้ของการแข่งขัน FIFA World Cup Qatar 2022 นี้ การประกาศในวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ LUP Ltd ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ FIFA Foundation เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันใช้ฟุตบอลเป็นสื่อกลางในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญหลายประการ รวมถึงอิทธิพลในเชิงบวกที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคม […]